BIOGRAFIA

      Në qytetin e Shijakut ka një histori 60 vjet tashmë që nga ekspozita e parë e vizatimit e hapur nga mësuesi i ri atëherë  z. A. Faja 1959 është fillim i dokumentuar se aktivitete më të hershëm mund të ketë patur por nuk dihen. Agim Faja mbjellësi i kësaj fryme që lulëzon  sot e shpresojmë të përhapet me gjasa kështu ka ndodhur. Sot ky qytet gëzon të përmendë emra artistësh dhe intelektualësh të nderuar. Vetëm artistë figurativë numrohen mbi 30 të moshave të ndryshme. Është festuar 50 vjetori i fillimeve organizuar nga Agimi ndihmuar nga Bashkia në 2009. Ndërkohë me përpjekje të sinqerta dhe dashamirësi të madhe nga publiku po jeton një studio ku punohet vazhdimisht pikturë, skulpturë dhe aktivitete të ngjashme kulturore. Sot kjo hapësirë i mirëpret artdashësit dhe për t’i kënaqë ata me realizimin e porosive por edhe ndonjë pikturë e fondit është e gatshme të lëvizë për një vend më të mirë sigurisht. Këtu në këtë dhomë disa djem dashamirës dhe artistë kanë sjellë ca objekte dhe fragmente të artefakteve të hershme te historisë ndoshta Ilire dhe më të vona. Kështu është pasuruar ky ambjent me një bibliotekë modeste me rreth 1500 tituj dhe antikitet pjesa muzeale.

 

     Studioja ka për qëllim të shfaqë autorë shqiptarë e të huaj me të njëjtën punë të kujdesshme për t’i respektuar ata në vlerësim, analizë dhe shqyrtim. Të realizojë vepra në pikturë, skulpturë më kërkesë të lartë për estetikën, gjithashtu të krijojë  një marrdhënie të ngrohtë me vizitorët dhe dashamirësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .