Marrëdhënia

  Në studio Auktor është i mrëpritur çdo njeri  që interesohet për artin dhe kulturën ose dëshiron të bëjë më shumë si p.sh të investojë në blerjen e një vepre duke bërë shpenzimin më të zgjuar sepse ndërron një shumë parash që janë të konsumueshme me një objekt arti që shërben vazhdimisht madje sa vjen e forcohet. Praktika e marrëdhënies është shumë e thjeshtë. Zgjedhja bëhet e lirë por sipas rastit me këshillimin e profesionistit që është prezent.

    Menyra elektronike nëpërmjet:

 Instagram, Facebook